Vlaams Woningfonds maakt volledige documentenstroom digitaal

04 jan 2016

Het Vlaams Woningfonds beheert voor zijn dagelijkse werking duizenden documenten en dossiers.

Om deze bestaande dossiers en de inkomende documentenstroom sneller en correcter te beheersen, werd gezocht naar een oplossing die op alle domeinen de meest ideale situatie creëert.

Het archief werd geïndexeerd en gearchiveerd, de meest recente dossiers werden gedigitaliseerd en geïntegreerd in een document management systeem. zodoende zijn vanaf nu alle dossiers door iedereen bereikbaar. Onafhankelijk van plaats en tijd.

Om de inkomende stroom aan documenten te beheren werd eveneens geopteerd voor de Youston-oplossing: alle documenten worden door Youston uniform digitaal aangeboden, en de content wordt er uit geëxtraheerd. Vervolgens volgt elk document een specifieke flow afhankelijk van de inhoud van de documenten.

Deze oplossing zal niet enkel zorgen voor een snellere en meer correcte verwerking van alle dossiers, maar eveneens de werklast verminderen voor de medewerkers.

Sneller, beter en goedkoper. Youston. No problem.